Om Institutionen

FCYN – Fritidscenter Ydre Nørrebro

Fritidscenter Ydre Nørrebro slog dørene op for områdets børn og unge i august 2016. Fritidscenteret er resultatet af en fusion af flere af områdets tidligere fritidsklubber. Derfor er en stor del af medlemmerne samlet fra forskellige dele af bydelen og fra forskellige skoler.

 Vi har børn og unge, hovedsageligt fra Nørrebro Park Skole og Rådmandsgade Skole, som er de to kommuneskoler i området samt flere forskellige privatskoler.

 

FCYN består af tre matrikler eller adresser beliggende på Skodsborggade 6, Baldersgade 10 og i Nørrebrohallen. Vi har kontor og postadresse på Skodsborggade 6.

Vi har medlemmer i alderen 9-17 år og er normeret til ca. 300 pladser til de 9-14 årige i centeret og 30 pladser til de 14-17årige i vores lille Ungdomsklub.

Vi har et hav af nationaliteter og ser os selv som et multietnisk og mangfoldigt fritidscenter, både i personalegruppen og hos medlemmerne.

FCYN er et Fritidscenter i rivende udvikling. Vi ser Fritidscenteret, som et vigtigt omdrejningspunkt i barnets og den unges udvikling og fritidsliv. Vi sætter fokus på det gode liv og livets spilleregler i fritidscenteret og støtter vores medlemmer i deres videre færd i livet og dets mange valg.

FCYN sigter mod at skabe et udviklende miljø, der sætter det enkelte barn/unge i centrum og hvor hverdagen i fritidscenteret indeholder mulighed for fordybelse, ro og en bred vifte af aktiviteter, der er tilpasset niveau, humør og interesse.

FCYN er og vil fortsat være et trygt fristed, hvor der skabes venskaber og bygges relationer igennem målrettede aktiviteter med medlemmer i centrum.

FCYN`s voksne er rollemodeller og kulturformidlere. De har fokus på trivsel, sundhed, bevægelse og demokratiske processer i en anerkendende tilgang til vores medlemmer og hinanden. Vi sætter faglighed højt men med mennesket i fokus.

Mål
FCYN´s aktiviteter og arbejde tager udgangspunkt KBH. Kommune´s pejlemærker for 10-13 og 14-18 år.

Aktiviteter
Vores aktiviteter planlægger vi i samarbejde med medlemmerne og i nogen udstrækning deres forældre. Vi er  hjemme som ude af huset og sigte mod at varierer vores udbud afhængig af årstid og interesse.
Det være sig aktiviteter i køkken, værksted, sal, multirum, computerrum, hyggerum, boldbane, gårdområde, fodboldbane, svømmehallen, skoven  m.m. Store som små projekter - gamle som nye traditioner. 

Bydelssamarbejde

FCYN er en aktiv medspiller i vores bydel, da vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi samarbejder med alle, der har en interesse eller en forpligtelse til at arbejde med børn og unge

Vi er aktive i:

·         Klubfælleskabet på Ydre Nørrebro, Indre Nørrebro og Bispebjerg.

·         Det opsøgende gadeplansarbejde på ydre Nørrebro.

·         Klubbernes idrætsforening NIK.

·         Kingo Cup.

·         Ferie Camp.

·         Børne- og Ungenetværket Ydre Nørrebro.

·         Ungdomsklubberne på Ydre Nørrebro.

·         SSP- samarbejdet.

·        Stærkt samarbejde med NPs og RGS